Organizator:

Ustawa o wyrobach medycznych

Podziel się

Ustawa o wyrobach medycznych z 1 stycznia 2023 r.

W związku z ustawą o wyrobach medycznych z 1 stycznia 2023 r. Organizator Targów LOOK i beautyVISION informuje, że na terenie Targów Organizator przewiduje strefy przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów, tj. osób zawodowo związanych z branżą kosmetyki profesjonalnej, medycyny estetycznej lub osób posiadających formalne wykształcenie w zakresie związanym z kosmetyką profesjonalną lub medycyną estetyczną. Wejście do ww. stref może wymagać złożenia odpowiedniego oświadczenia.